yzhang37 发表于 2009-11-7 17:15:20

那里有便宜的正品5800P啊

我真想买一台

[Boeing 617] 发表于 2009-11-7 18:17:28

我这里!

疯不狂 发表于 2009-11-7 18:18:15

有几个啊~~~

[Boeing 617] 发表于 2009-11-7 18:22:52

1。。。

gdlcx 发表于 2009-11-7 20:15:03

我在广州买的fx-5800P,350元

yzhang37 发表于 2009-11-7 21:06:25

我说的是网上的

gdlcx 发表于 2009-11-7 21:22:54

在淘宝上294元(不含邮费)
http://search1.taobao.com/browse/0/n-7---------------------------------------------g,mz4c2njygayha-------2-------b--40--coefp-0-all-0.htm?ssid=e-p1-s1&at_topsearch=1

gdlcx 发表于 2009-11-7 21:24:38

怎么搞的,网址是错误的
在淘宝网上找
关键词:fx-5800P

beefking 发表于 2009-11-7 21:47:38

http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-47199c85a40444cc5eacce0b9b0f0e43.htm?cm_cat=211708
裸机加运费300元,不知是否真机!

gdlcx 发表于 2009-11-8 02:08:19

说实话,不要追求价格最低,一次上当受骗你就会改变
最好是在专卖店买,质量有保证。多花几十也值得

MYM 发表于 2010-6-30 17:15:56

5800P有假吗?

urill 发表于 2010-6-30 20:07:04

求5800P假机
页: [1]
查看完整版本: 那里有便宜的正品5800P啊