benjiao 发表于 2015-6-14 19:11:09

NC physics tool

本帖最后由 benjiao 于 2015-6-14 19:26 编辑

Night CAt Science physics tool for TI-nspire
   v1.71
   v1.72X

melancholinist 发表于 2015-7-16 19:44:44

支持一下

颢哥Sky 发表于 2015-9-18 11:43:05

先下载试试

634244443 发表于 2017-7-14 19:56:50

一定要下载了学习学习,谢谢分享!

wangjianliang 发表于 2020-4-11 09:10:52

下载试试
页: [1]
查看完整版本: NC physics tool